Informacja wizualna: Czym jest system informacji wizualnej?

Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wymusza konieczność sprawnego porozumiewania się. W tym celu nie zawsze można skorzystać z komunikacji dźwiękowej. Alternatywą dla dźwięku są obrazy, znaki graficzne i pismo – elementy składające się na system informacji wizualnej.

Na czym polega system informacji wizualnej? Jak powinien być projektowany? Z czego się składa? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym artykule.

Rola informacji wizualnej w komunikacji

Zanim przejdziemy do praktycznych aspektów projektowania informacji wizualnej, skupimy się na jej roli w komunikacji. System informacji wizualnej wykorzystuje elementy graficzne, takie jak obrazy, symbole, kolory i tekst, aby przekazać wiadomość w sposób szybki i zrozumiały. Ludzki mózg przetwarza obrazy znacznie szybciej niż tekst. W praktyce pozwala to na zrozumienie przekazu niemal natychmiastowo. Ponadto informacja wizualna ma tę przewagę, że często może być zrozumiała niezależnie od bariery językowej. W globalizującym się świecie wykorzystywanie informacji wizualnej przestaje być atutem, a staje się koniecznością.

Informacja wizualna ma ogromny wpływ na procesy decyzyjne i zachowania ludzi. W marketingu, dobrze zaprojektowane wizualne przekazy mogą skutecznie przyciągać uwagę, budować świadomość marki i wpływać na decyzje zakupowe.

System informacji wizualnej

System informacji wizualnej składa się z różnych elementów, które współpracują ze sobą, aby stworzyć skuteczny i zrozumiały przekaz. Zrozumienie tych składowych, podobnie jak dokonanie właściwej oceny potrzeb klienta, są kluczowe dla projektowania efektywnych systemów wizualnych.

Systemy informacji wizualnej mogą się składać z:

  • elementów identyfikacji wizualnej, w tym elementów dekoracyjnych i brandingowych,
  • oznakowania informacyjnego, w tym także oznakowania ostrzegawczego i bezpieczeństwa,
  • oznakowania kierunkowego, również ewakuacyjnego i organizacyjnego,
  • elementów promocyjnych i reklamowych, w tym także precyzyjnie wyselekcjonowanych nośników treści marketingowych.

Komponenty systemu informacji wizualnej

Wśród głównych komponentów tworzących system informacji wizualnej wyróżnia się:

  • grafikę i obraz,
  • typografię,
  • kolor,
  • układ i kompozycję,
  • spójność i kontekst.

Grafika i obraz

Grafika i obrazy są podstawowymi składnikami każdego systemu informacji wizualnej. Mogą one przybierać różne formy – od prostych ikon i symboli po złożone ilustracje i fotografie. Są one używane do przyciągania uwagi, ilustrowania koncepcji, przedstawiania danych lub wyjaśniania procesów. Kluczowe jest, aby były one jasne, zrozumiałe i adekwatne do kontekstu, w którym są używane.

Typografia

Typografia odnosi się do sposobu, w jaki tekst jest prezentowany w systemie informacji wizualnej. Obejmuje to wybór czcionek, rozmiar tekstu, interlinię, kolor i rozmieszczenie. Dobra typografia poprawia czytelność i zrozumienie przekazu, a także przyczynia się do estetyki całego projektu.

Kolor

Kolor jest potężnym narzędziem w komunikacji wizualnej. Może być używany do przyciągania uwagi, wywoływania emocji, grupowania informacji lub nadawania znaczenia (np. czerwony często oznacza ostrzeżenie). Ważne jest, aby wybór kolorów był przemyślany i spójny z ogólnym przekazem i identyfikacją wizualną marki lub organizacji.

Układ i kompozycja

Układ i kompozycja dotyczą sposobu, w jaki elementy wizualne są rozmieszczone na stronie, ekranie lub w przestrzeni. Dobre rozmieszczenie pomaga w organizacji informacji, kieruje wzrok odbiorcy i ułatwia nawigację po przekazie. Ważne jest, aby układ był intuicyjny i dopasowany do sposobu, w jaki ludzie naturalnie przetwarzają informacje wizualne.

Spójność i  kontekst

Spójność w systemie informacji wizualnej jest kluczowa zarówno z perspektywy czytelności przekazu, jak i budowania rozpoznawalnego wizerunku marki. Obejmuje to użycie spójnej palety kolorów, stylu graficznego, typografii i tonu przekazu. Równie ważny jest kontekst, czyli dostosowanie przekazu do grupy docelowej i środowiska, w którym będzie on używany.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *